Μεταλλικά Κτίρια

Υπηρεσίες

Μεταλλικά Κτίρια

Η εταιρεία μας, με ισχυρή παρουσία στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών, εξειδικεύεται στην κατασκευή παντός τύπου μεταλλικών κτιρίων. Τα μεταλλικά κτίρια αποτελούν μια ποιοτική, αντισεισμική, οικονομική και ταχύτατη λύση κατασκευής λόγω του βιομηχανοποιημένου τρόπου παραγωγής τους.

Οι διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή μεταλλικών μερών ακολουθούν τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Όλα τα μεταλλικά στοιχεία διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με την μελέτη.
  • Οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή εκτελούνται βάσει των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων.
  • Η κατασκευή των μεταλλικών μερών πραγματοποιείται με χρήση εργαλειομηχανών CNC τελευταίας τεχνολογίας και υπό το συνεχή έλεγχο από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό οδηγούν στη παράδοση στον πελάτη μιας κατασκευής υψηλών προδιαγραφών πλήρη, άρτια, και σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.
  • Η απόλυτη κατασκευαστική ακρίβεια συμβάλλει στη γρήγορη ανέγερση του μεταλλικού φορέα.