Κατασκευή

Υπηρεσίες

Κατασκευή

Η προμήθεια των υλικών (πρώτες ύλες) πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής-διανομής του χώρου.

Όλες οι ποιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών (S235, S275, S355) είναι σύμφωνες με τις ζητούμενες προδιαγραφές του έργου και κατά EN ISO 10025-2 και EN ISO10204. Τα παραστατικά ποιότητας των υλικών, όπως παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή, διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μας (φάκελος έργου) ή παραδίδονται στον πελάτη (κατόπιν απαίτησής του) προκειμένου να υπάρχει πλήρη ιχνηλασιμότητα βάσει των κανονισμών.

Βιομηχανοποίηση

Η γραμμή παραγωγής διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα CNC βάσει των οποίων μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητα και ποιοτική εργασία για κάθε μεταλλική κατασκευή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βασικότερα από αυτά:

 

CNC ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ – ΔΑΤΡΗΣΗΣ ΔΟΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DANOBAT

CNC ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) ΜΕ PLASMA ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΩN

Βαφή

Η συναρμολόγηση των επί μέρους εξαρτημάτων (φλάντζες, πλάκες, κλπ) γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια με τις ανοχές στις οπές συναρμογής των κοχλιών σύνδεσης να είναι βάσει των προβλεπόμενων ανοχών του ευρωκώδικα και όπως ορίζουν οι κανονισμοί μεταλλικών κατασκευών.

 Οι συγκολλήσεις των κομβοελασμάτων πραγματοποιούνται με τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακές μηχανές Fronius ελβετικής προελεύσεως από πιστοποιημένους συγκολλητές.

Η επεξεργασία των μεταλλικών στοιχείων ολοκληρώνεται με τη βαφή. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής εποξειδικής βαφής σε απόχρωση της επιθυμίας του πελάτη καθώς και όταν απαιτείται η εφαρμογή πυράντοχης βαφής από πιστοποιημένο συνεργείο βαφής που διασφαλίζει τη πυραντίσταση του μεταλλικού φορέα.