Επιμέρους Εργασίες Κτιρίων

Υπηρεσίες

Πλαγιοκάλυψη-Επικάλυψη

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα για την  τοποθέτηση panel πλαγιοκάλυψης και επικάλυψης, βάσει των προδιαγραφών του κάθε έργου και της κάθε εταιρείας παραγωγής τους.

Υδρορροές

Επιπρόσθετα η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την διαμόρφωση και τοποθέτηση οριζόντιων υδρορροών από χαλυβδοελάσματα αναλόγως των απαιτήσεων της κατασκευής.

Ειδικά Τεμάχια

Τα ειδικά τεμάχια συναρμογής που απαιτεί η κάθε κατασκευή διαμορφώνονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό και στην συνέχεια τοποθετούνται  σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του κάθε έργου.